Aviso Legal

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Viajes Rois S.L. cumpre íntegramente coa lexislación vixente en materia de proteción de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/1999 de Proteción de Datos)

Viajes Rois S.L. adoptou as medidas técnicas precisas para manter o nivel de seguridade requerido, según a natureza dos datos personais tratados.

De conformidade co estabrecido no artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmase ao interesado que os datos recollidos nos formularios serán incorporados a un ficheiro informático para o seu tratamento. O interesado dá o seu consentimento ao tratamento automatizado dos datos.

Así mesmo, o interesado ten o dereito de aceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderá exercitar dirixíndose ao responsable do ficheiro:

Autocares Bustelo
Polígono Ind. Pazos, parc. 67
15917 - Padrón - A CORUÑA

Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

O cliente deberá comunicar á empresa as modificacións e rectificaciones dos seus datos de carácter persoal, para que a información que conteñen os nosos ficheros estea sempre actualizada.

AVISO LEGAL LSSI

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ponse en coñecemento de todos os usuarios e usuarias que o contido do dominio "autocaresbustelo.es" é propiedade de:

Autocares Bustelo
Polígono Ind. Pazos, parc. 67
15917 - Padrón - A CORUÑA